Δεν έλαβα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση της εγγραφής μου. Πρέπει να ανησυχώ?

Όχι. Τα email επιβεβαίωσης μπορεί να φτάσουν σε εσάς έως και 3 ημέρες αργότερα, ειδικά εάν μεσολαβεί Σαββατοκύριακου.