Ακύρωση της Εξέτασής σας

Έχετε αργήσει να φτάσετε στο Εξεταστικό Κέντρο?

Εάν πρόκειται να καθυστερήσετε την ημέρα της εξέτασης, επικοινωνήστε αμέσως με το εξεταστικό σας κέντρο.

Αρρωστήσατε την ημέρα της Εξέτασης?

Αν έχετε αρρωστήσει την ημέρα της εξέτασης και θέλετε να αναβάλλετε την εξέτασή σας ή να σας επιστραφεί το ποσό, πρέπει να προσκομίσετε ιατρική απόδειξη εντός 5 ημερών από την ημερομηνία της εξέτασής σας.

Σημείωση:  Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους ή ασθένειες.

Έχετε σοβαρό λόγο να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την ημερομηνία εξέτασης?

Δεν μπορείτε να ακυρώσετε την ημερομηνία εξέτασής σας χωρίς σοβαρό ιατρικό λόγο, εάν η ακύρωση απέχει λιγότερο από 5 εβδομάδες από την ημερομηνία εξέτασης.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την εξέτασή σας σε λιγότερο από 5 εβδομάδες από την προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης, θα χρεωθείτε με 40 € διοικητικά τέλη.

Εάν επαναπρογραμματίσετε την εξέτασή σας, η νέα ημερομηνία εξέτασης πρέπει να είναι εντός 3 μηνών από την αρχική.