Είναι δυνατόν να αλλάξω την ημερομηνία εξέτασής μου?

Για να αλλάξετε την ημερομηνία εξέτασής σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Προετοιμασίας σας αναφέροντας το όνομά σας, τον κωδικό αριθμό σας για το IELTS και τη νέα ημερομηνία που θέλετε, ώστε να ελέγξουν εάν η αλλαγή είναι δυνατή βάσει των κανόνων του IELTS.