Μπορώ να χρησιμοποιήσω την άδεια οδήγησης ως ταυτότητα / έντυπο ταυτοποίησης?

Όχι, το IELTS απαιτεί έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο με διεθνή ισχύ, όχι άδεια οδήγησης.