Πώς μπορώ να στείλω το πιστοποιητικό IELTS στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή μου?

Συνδεθείτε στην πλατφόρμα των εξετάσεων, επιλέξτε την ημερομηνία εξέτασής σας και προσθέστε τα στοιχεία του Πανεπιστημίου ή της Σχολής στην ενότητα “Adding Organizations”.