Υπάρχει διαφορά στο περιεχόμενο μεταξύ του IELTS σε χαρτί και σε υπολογιστή?

Όχι, και οι δύο μορφές καλύπτουν τις ίδιες δεξιότητες και έχουν αντίστοιχη δυσκολία και βαθμολογία. Σημειώστε ότι η έκδοση για υπολογιστή δεν προσφέρει το χρονικό περιθώριο των 10 λεπτών για τη μεταφορά των απαντήσεών σας από το τετράδιο ερωτήσεων στο φύλλο απαντήσεων.  Οι εξετάσεις Speaking γίνονται δια ζώσης και για τις δύο περιπτώσεις.