Μπορώ να δω κάποια σχόλια/feedback σχετικά με τα αποτελέσματά μου?

Οι κανόνες του IELTS δεν επιτρέπουν την παροχή σχολίων/feedback.  Αυτό αναφέρεται ρητά και στους όρους και τις προϋποθέσεις που συμφωνούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής για την εξέταση.