Μπορώ να εγγραφώ σε περισσότερες από μία online εξετάσεις IELTS?

Εάν κάνετε καλή προετοιμασία δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μπορείτε να πληρώσετε το ανάλογο κόστος για κάθε επιπλέον εξέταση εντός δύο ημερών από την αρχική εγγραφή σας.