Πώς μπορώ να μάθω για την ημέρα της εξέτασής μου?

Ο ευκολότερος τρόπος είναι να έρθετε σε επαφή με το Κέντρο Προετοιμασίας που έχετε επιλέξει.