Πώς μπορώ να ζητήσω τις προϋποθέσεις για ειδικές ανάγκες για την εξέτασή μου?

Πρέπει να επικοινωνήσετε με το κέντρο προετοιμασίας σας 6 εβδομάδες πριν από την εξέτασή σας με σχετική ιατρική γνωμάτευση.