Πότε θα πάρω τα αποτελέσματά μου?

Τα αποτελέσματα του τεστ στον υπολογιστή είναι διαθέσιμα online σε 3-5 ημέρες, ενώ τα αποτελέσματα του έντυπου τεστ σε 13 ημέρες. Τα πιστοποιητικά για τις εξετάσεις στον υπολογιστή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πιστοποιητικά για τις έντυπες εξετάσεις ταχυδρομούνται.