Τι είδους πληκτρολόγια χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις στον υπολογιστή?

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο είναι το πληκτρολόγιο QWERTY.